Hướng dẫn mở tài khoản cho NĐT nước ngoài

1. Đối với nhà đầu tư lưu ký chứng khoán tại HBS:

Bước 1: Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán: nhà đầu tư điền thông tin cần thiết vào các mẫu đơn xin cấp mã số giao dịch theo mẫu cung cấp tại HBS: 

Đối với cá nhân

 • Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
 • Phiếu thông tin về nhà đầu tư nước ngoài (*): 01 bản
 • Bản sao hộ chiếu: 01 bản.

Đối với tổ chức

 • Đơn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản
 • Phiếu thông tin về Tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản
 • Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản
 • Giấy chỉ định người đại diện trước pháp luật (*): 01 bản
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*): 01 bản
 • Bản sao giấy phép thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Việt Nam (*): 01 bản
 • Bản sao giấy đăng ký mẫu dấu của công ty đầu tư (nếu có) và chữ ký mẫu của người đại diện được ủy quyền (*):01 sbản
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện được ủy quyền (*): 01 bản

Nếu Tổ chức là quỹ đầu tư thì cần thêm

 • Bản sao điều lệ hoạt động hoặc bản ghi nhớ của của quỹ đầu tư (nếu có): 01 bản sao.
 • Bản tóm tắt mục tiêu hoạt động tại Việt Nam: 01 bản sao

(*) Hồ sơ cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp thức hoá bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Bước 2: Ký hợp đồng giao dịch chứng khoán theo mẫu của HBS (02 bản). 

2. Đối với nhà đầu tư lưu ký tại thành viên lưu ký khác:

Bước 1: Cung cấp các chứng từ cần thiết: nhà đầu tư cung cấp cho HBS các chứng từ sau: 

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh chứng khoán. 
 • Giấy xác nhận mở tài khoản lưu ký tại tổ chức lưu ký khác. 
 • Bản sao bộ hồ sơ đăng ký mã số giao dịch hợp lệ đã được công chứng và hợp thức hóa lãnh sự của tổ chức dầu tư hoặc cá nhân nước ngoài. 
 • Quyết định của tổ chức chỉ định người trực tiếp giao dịch với HBS. 

Bước 2: Ký hợp đồng giao dịch chứng khoán theo mẫu của HBS (02 bản)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình