Tin tức chi tiết

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất !
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
BMI: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất và công ty mẹ Q4/2011
HOSE - 21/02/2012 3:04:00 CH        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
BMI 23,00 -3,97%

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất và công ty mẹ Q4/2011 như sau:

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn
03/08 Tái cấu trúc doanh nghiệp cần có chiều sâu
03/08 Fitch xếp lô trái phiếu quốc tế của Vietinbank ở mức "B"
02/08 TRC: Giải trình Kết quả kinh doanh Q2-2012
02/08 PNC: Báo cáo tình hình quản trị Q2 năm 2012
02/08 SBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
02/08 PGI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
02/08 HAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
02/08 TCT: Thay đổi lý do và mục đích trả cổ tức và Đại hội Đồng cổ đông
02/08 SHB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
02/08 STL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
Tin cũ hơn
21/02 RDP: Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 2011 trước và sau kiểm toán
21/02 GIL: Kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
21/02 HDG: Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q4/2011
21/02 DXG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thị Thùy Trang
21/02 HU1: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP CK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN
21/02 CMX: Giải trình lý do điều chỉnh BCTC năm 2010
21/02 PIT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Huỳnh Đức Thông
21/02 CMX: Giải trình chậm nộp Báo cáo tài chính Q4-2011
21/02 SFI: Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 16/02/2012
21/02 VTB: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt