Tin tức chi tiết

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất !
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PXI, PXL, PXT: Kết quả kinh doanh quý 2/2012
TTVN - 23/07/2012 4:18:54 CH        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
PXT 4,70 0,00%
PXI 5,24 0,00%
PXL 2,11 0,00%

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu thuần của PXI quý 2/2012 đạt 188 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, PXI đạt doanh thu thuần 437 tỷ đồng, bằng 43,6% doanh thu thuần cùng kỳ năm trước. PXI sau 6 tháng thực hiện 25% kế hoạch doanh thu năm 2012.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2012 của PXI đạt 10,7 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2011. Sau 6 tháng 2012, PXI báo lãi 6,9 tỷ đồng, giảm 70,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 6 tháng, PXI mới thực  hiện được 15,3% kế hoạch lợi nhuận năm 2012. Trong 6 tháng cuối năm, PXI phải thực hiện 38,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để hoàn thành kế hoạch 2012.

 

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2012 (đơn vị: Tỷ đồng)

 Chỉ tiêu

 Quý 2/2012

 Quý 2/2011

 Tăng/giảm

 6 tháng 2012

 6 tháng 2011

 Tăng/giảm

Doanh thu thuần

187,94

402,44

-53,30%

         437,08

  1.000,33

-56,31%

Giá vốn hàng bán

167,41

356,17

-53,00%

406,60

930,53

-56,30%

Tỷ trọng giá vốn/Doanh thu thuần

89,08%

88,50%

-

93,03%

93,02%

-

Doanh thu tài chính

              3,29

              5,93

-44,52%

             0,48

         3,48

-86,21%

Chi phí tài chính

3,65

            15,16

-75,92%

6,35

12,50

-49,20%

Lợi nhuận thuần

              3,12

              8,86

-64,79%

           10,70

       30,60

-65,03%

LN sau thuế

3,70

              7,92

-53,28%

6,90

23,41

-70,53%


Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (PXL) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần quý 2/2012 của PXL đạt 21 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng 2012, doanh thu thuần đạt 72 tỷ đồng, giảm 29,6% so với 6 tháng đầu năm 2011. Doanh thu của PXL hầu hết đến từ hoạt động bán vật tư xây dựng.

Chi phí tài chính quý 2/2012 tăng vọt so với cùng kỳ, lên con số 10 tỷ đồng, so với 1,4 tỷ đồng quý 2/2011. Đồng thời doanh thu tài chính giảm 46%. Riêng hoạt động tài chính, quý 2/2012 PXL lỗ 3,1 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh quý 2/2012 PXL báo lỗ thuần 3,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2012, PXL lãi sau thuế 115 triệu đồng, so với khoản lãi 15 tỷ đồng cùng kỳ 2011. Lũy kế 6 tháng, PXL lãi 138 triệu đồng so với kế hoạch lãi sau thuế 47,67 tỷ đồng. 6 tháng 2011, PXL lãi 16,4 tỷ đồng.

 

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2012 (đơn vị: Tỷ đồng)

 Chỉ tiêu

 Quý 2/2012

 Quý 2/2011

 Tăng/giảm

 6 tháng 2012

 6 tháng 2011

 Tăng/giảm

Doanh thu thuần

21,00

42,17

-50,20%

71,98

102,24

-29,60%

Giá vốn hàng bán

19,26

40,13

-52,01%

67,95

97,65

-30,41%

Tỷ trọng giá vốn/Doanh thu thuần

91,71%

95,16%

-

94,40%

95,51%

-

Doanh thu tài chính

7,00

12,95

-45,95%

11,87

19,30

-38,50%

Chi phí tài chính

10,13

1,41

618,44%

13,80

4,66

196,14%

Lợi nhuận thuần

-3,92

9,53

-

-3,87

11,35

-

LN sau thuế

0,11

14,95

-99,26%

0,13

16,42

-99,21%

 

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2012 của PXT đạt 125,7 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, PXT đạt doanh thu 174,5 tỷ đồng, bằng một nửa doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2011, đạt 20,3% kế  hoạch doanh thu 2012.

Cả doanh thu lẫn chi phí tài chính của PXT quý 2/2012 đều giảm so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận thuần của PXT quý 2/2012 đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

6 tháng 2012 PXT báo lãi 869 triệu đồng, bằng 1/5 so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, PXT đạt 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 38% so với 6 tháng đầu năm 2011. Sau 6 tháng, PXT hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

 

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2012 (đơn vị: Tỷ đồng)

 Chỉ tiêu

 Quý 2/2012

 Quý 2/2011

 Tăng/giảm

 6 tháng 2012

 6 tháng 2011

 Tăng/giảm

Doanh thu thuần

125,74

233,86

-46,23%

174,55

344,07

-49,27%

Giá vốn hàng bán

110,23

204,64

-46,13%

155,28

311,52

-50,15%

Tỷ trọng giá vốn/Doanh thu thuần

87,67%

87,51%

-

88,96%

90,54%

-

Doanh thu tài chính

0,05

0,11

-54,55%

0,11

0,33

-66,67%

Chi phí tài chính

6,77

13,01

-47,96%

2,08

3,03

-31,35%

Lợi nhuận thuần

3,59

8,37

-57,11%

11,78

18,34

-35,77%

LN sau thuế

0,87

4,42

-80,32%

8,01

12,87

-37,76%

 

Minh Thư

 
Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
Tin mới hơn
03/08 Tái cấu trúc doanh nghiệp cần có chiều sâu
03/08 Fitch xếp lô trái phiếu quốc tế của Vietinbank ở mức "B"
02/08 TRC: Giải trình Kết quả kinh doanh Q2-2012
02/08 PNC: Báo cáo tình hình quản trị Q2 năm 2012
02/08 SBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
02/08 PGI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
02/08 HAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
02/08 TCT: Thay đổi lý do và mục đích trả cổ tức và Đại hội Đồng cổ đông
02/08 SHB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
02/08 STL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
Tin cũ hơn
23/07 SHN: Thiếu hụt vốn lưu động, quý 2 lỗ 68 tỷ do trích dự phòng khoản cho vay Beta BQP
23/07 GTT: Giải trình BCTC Q2/2012
23/07 ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Yến Hoa và Nguyễn Thị Bạch Mai
23/07 ITD: Giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ Q2/2012
23/07 REE: Cổ đông lớn Platinum Victory PTE LTD - đã mua 2.498.030 CP
23/07 ASIAGF: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 12/07/2012 đến 19/07/2012)
23/07 BIC: Giải trình tăng lợi nhuận Q2/2012
23/07 CTD: Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán 2012
23/07 DCL: Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt
23/07 DRC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh Q2/2012
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 1.159,39 +0,17 / +0,01%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-4)39368866 Fax: (84-4) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-8)62906226 Fax: (84-4)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình