Hỗ trợ khách hàng

Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 39368866
Máy lẻ: 117
Nhận bản tin từ HBS:

Sơ đồ tổ chức


Chức năng nhiệm vụ của các phòng trong Công ty

Phòng Môi giới:

-          Môi giới chứng khoán cho khách hàng

-          Đại diện giao dịch tại sàn giao dịch (tại Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP.HCM)

-          Đại lý cho vay ứng trước, cầm cố chứng khoán

 

Phòng Tự doanh

-          Xây dựng kế hoạch phát triển các nghiệp vụ tự doanh, triển khai các dự án đầu tư.

-          Nghiên cứu đề xuất lên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Hội đồng đầu tư trong việc quyết định các phương án đầu tư trong toàn công ty.

-          Thực hiện hoạt động tự doanh: Mua, bán chứng khoán (niêm yết và chưa niêm yết) cho công ty.

-          Thực hiện triển khai các dự án đầu tư của Công ty, làm chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn.

 

Phòng kế toán lưu ký:

-         Tổ chức thực hiện công tác hạch toán, kế toán, thống kê hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Pháp lệnh kế toán - Thống kê cuả Nhà nước.

-         Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu lợi nhuận của toàn Công ty và chi nhánh.

-         Lưu ký chứng khoán.

 

Phòng Tư vấn Đầu tư

-         Tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.

-         Thực hiện nghiệp vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp (tư vấn cổ phần hoá, tư vấn tái cơ cấu cho doanh nghiệp, định giá công ty,… ).

 

Phòng Công nghệ Thông tin

-         Duy trì đảm bảo hoạt động của hệt thống CNTT

-         Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thông CNTT

-         Tiếp nhận và quản lý các phần mềm, phần cứng

-         Vận hành hệ thống CNTT

 

Phòng KHTH Nhân sự:

-         Quản lý tổ chức nhân sự trong toàn công ty:

+ Chế độ, chính sách.

+ Đào tạo.

+ Thi đua, khen thưởng.

-         Thông tin, đối ngoại.

-         Quản trị – Văn phòng.

-         Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.

 

Danh sách các nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

 

  

STT

Họ tên

Chức danh/Đơn vị

Chứng chỉ

Ngày cấp CCHNKDCK

1

Trần Kiên Cường

Tổng Giám Đốc

PTTC

30/06/2007

2

Nguyễn Hà Hải Như

Phó Tổng Giám đốc

Quản lý quỹ

22/03/2017

3

Phạm Hồng Vương

Phó Tổng Giám đốc

Môi giới

03/07/2015

4

Trần Thị Quỳnh Trang

Phòng Tự doanh

PTTC

09/02/2010

5

Nguyễn Ngọc Dung

Giám đốc CN HCM

PTTC

26/10/2009

6

Phan Sỹ Hải

Phòng Nguồn vốn

PTTC

09/02/2010

7

Nguyễn Thị Loan

Phòng Tự doanh

PTTC

02/06/2010

8

Nguyễn Hoàng Minh

Phòng Tự doanh

PTTC

26/10/2009

9

Vũ Đức Trung

 Trưởng Phòng Môi giới 1

PTTC

17/09/2009

10

Vũ Minh Đức

 Trưởng Phòng Môi giới 2

Quản lý quỹ

17/11/2016

11

Nguyễn Việt Long

Phòng môi giới

PTTC

02/09/2010

12

Bùi Thị Hồng Hạnh

Phòng môi giới

Môi giới

19/03/2009

13

Bùi Quang Lưu Phương

Phòng môi giới

Môi giới

02/04/2009

14

Tống Thị Thu

Phòng môi giới

Môi giới

25/11/2007

15

Nguyễn Thị Phương

Phòng môi giới

Môi giới

25/11/2007

16

Phạm Minh Lam

Phòng môi giới

Môi giới

25/11/2007

17

Nguyễn Phương Dung

Phòng môi giới

Môi giới

25/11/2007

18

Trương Thị Phương Thảo

Phòng môi giới

Môi giới

25/11/2007

 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình