Hỗ trợ khách hàng

Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 39368866
Máy lẻ: 117
Nhận bản tin từ HBS:

Quan hệ cổ đông


Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Báo cáo ATTC soát xét bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016

Báo cáo Tỷ lệ ATTC bán niên năm 2016

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Báo cáo tài chính Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính Quý IV 2015

Báo cáo tài chính Quý II 2015

Báo cáo tài chính Quý I 2015

Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán T12.2014

Báo cáo tài chính kiểm toán 2014

Báo cáo tài chính Quý IV 2014

Báo cáo tài chính Quý III 2014

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính Soát xét tháng 6 2014

Báo cáo Tài chính Bán niên Soát xét 2014

Báo cáo tài chính Quý II năm 2014

Báo cáo tài chính Quý I năm 2014

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Báo cáo Tỷ lệ ATTC kiểm toán tháng 12.2013

Báo cáo tài chính quý IV 2013

Báo cáo tài chính quý III 2013

Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng soát xét tháng 6 2013

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2013

Báo cáo tài chính quý II 2013

Báo cáo tài chính quý I 2013

Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2012

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính quý IV 2012

Báo cáo tài chính quý III 2012

Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính tháng 6.2012

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2012

Báo cáo tài chính quý II 2012

Báo cáo tài chính quý I 2012

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính QIV-2011

Báo cáo tài chính QIII-2011

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính QII-2011

Báo cáo tài chính QI-2011

Báo cáo tài chính 2010

Báo cáo tài chính QIV-2010

Báo cáo tài chính QIII-2010

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính 2009

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo tỷ lệ ATTC 2017

Báo cáo tình hình quản trị 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo tình hình quản trị 2013

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo thường niên 2012

Báo cáo tình hình quản trị 2012

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2012

Báo cáo tình hình quản trị QI-2012

Báo cáo thường niên 16.03.2012

Báo cáo tình hình quản trị năm 2011

Báo cáo tình hình quản trị QIV-2011

Báo cáo tình hình quản trị QIII-2011

Báo cáo tình hình quản trị QII-2011

Báo cáo tình hình quản trị QI-2011

Báo cáo tình hình quản trị 2010

Báo cáo thường niên 2010

Báo cáo thường niên 2009

Báo cáo Quý IV - Tình hình Quản trị

Báo cáo Quý III - Tình hình Quản trị

Báo cáo Quý II - Tình hình Quản trị 

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông 2014

Đại hội đồng cổ đông 2013

Đại hội đồng cổ đông 2012

Đại hội đồng cổ đông 2011

Đại hội đồng cổ đông 2010

Đại hội đồng cổ đông 2009

Bản cáo bạch HBS

Bản cáo bạch HBS

Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

Điều lệ Thay đổi bổ sung 2014

 Tin tức

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

Biên bản ĐHĐCĐ 2019

Biên bản ĐHĐCĐ 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

CBTT Báo cáo tài chính Quý I 2016

CBTT Biên bản Nghị quyết DHCD 2016

SYLL HĐQT, Ban điều hành

CBTT Bổ nhiệm quyền TGĐ 2015

CBTT Biên bản Nghị quyết ĐHQT

CBTT Thay đổi Thành viên HĐQT 2015

CBTT Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

CBTT Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2014

Thông báo thay đổi Trụ sở chính

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

CBTT Bổ nhiệm Phó TGĐ

CBTT Đóng cửa Chi nhánh Thăng Long

Nghị quyết HĐQT HBS ngày 04/05/2011

HBS - Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Chứng khoán Hòa Bình

Nghị quyết HĐQT HBS ngày 28/03/2011

Nghị quyết ĐHCĐ HBS 2011

Nghị quyết HĐQT HBS ngày 22/03/2011

 Thông báo đổi sổ cổ đông

Nghị quyết HĐQT HBS ngày 09/3/2011

Nghị quyết HĐQT Quý IV - 2010

Nghị quyết HĐQT Quý III - 2010

Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký CK tập trung

HBS - Thông báo lưu ký cổ phiếu CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS)

CTCP Chứng khoán Hòa Bình được chấp thuận niêm yết cổ phiếu

  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình